دوچرخه INTENSE مدل ۳۵۶ سایز ۱۶

برند INTENSE سایز ۱۶ تنه فلزی سبددار ساده پشتی دار بله صندوق دار بله میله فرمان BMX ترمز نعلی زین

دوچرخه INTENSE مدل ۳۵۷ سایز ۱۲

برند INTENSE سایز ۱۲ تنه فلزی سبددار ساده پشتی دار بله صندوق دار بله میله فرمان BMX ترمز نعلی زین

دوچرخه INTENSE مدل ۳۵۷ سایز ۲۰

برند INTENSE سایز ۲۰ تنه فلزی سبددار ساده پشتی دار بله صندوق دار بله میله فرمان BMX ترمز نعلی زین

دوچرخه اینتنس مدل CHAMPION 2D سایز ۲۶

مشخصات نوع دوچرخه کوهستان مناسب برای آقایان / بانوان وزن ۲۰ کیلوگرم سایز ۲۶ جنس فریم آلومینیوم تعداد دنده ۲۱